1.2.2018

Kontakt

Adresa:
KROKY o.z.
Šidunky 254
Jaslovské Bohunice 919 30

Ing. Mgr. Mária Rumanovičová, predsedkyňa združenia

Kontaktná osoba:
Milan Rumanovič, poverená osoba
IČO: 42294631
+421 904 415 286
ozkroky@gmail.com
SK37 0200 0000 0031 7631 6758